top of page
Search

Onderzoek met FC Groningen en Rijksuniversiteit Groningen

Om meer data te verzamelen binnen de combinatie jeugdvoetbal en innovatie zijn we in 2019 een onderzoek gestart met FC Groningen en de plaatselijke universiteit. Met als uitgangspunt om wetenschappelijke informatie te verzamelen omtrent het gebruik van de ICON. Dit wetenschappelijk onderzoek naar voetbal innovatie werd eind 2019 afgerond waarbij er interessante kennis is opgedaan binnen interactieve voetbal training.


De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren voornamelijk om erachter te komen of de passnauwkeurigheid en het kijkgedrag verbetert bij spelers door het gebruik van de ICON. Alle jeugdteams volgden 10 weken lang een programma om informatie te verzamelen. Hierbij was er één interventie groep dat wekelijkse trainde en één groep dat enkel de eerste en laatste week trainde. Tevens werd de ICON veelvuldig gebruikt in de vrije tijd van spelers zoals onder anderen Tom van de Looi en Mo el Hankouri.Wekelijks trainde ieder jeugdteam in de ICON. Hierbij speelde ze de interactieve games 'Vision' en ' Passfinder' om er achter te komen of passnauwkeurigheid en kijkgedrag veranderen. Bij Vision wordt je getriggerd om vooruit te kijken voordat je de bal speelt. Bij Passfinder wordt er een 'actie-reactie' gecreëerd, bij aannemen dient de speler direct rond te kijken waar de volgende lamp zich bevindt.


Een aantal conclusies uit het onderzoek:

  • Spelers vanaf 12 jaar en ouder gaan vaker om zich heen kijken door het trainen in de ICON. Zij zijn zich meer bewust van hun omgeving wat kan resulteren in dat zij meer tijd over hebben en dus betere keuzes kunnen maken.

  • Hoe jonger de speler hoe meer progressie zij boekte om het gebied van passnauwkeurigheid en kijkgedrag.

  • Over het algemeen scoorde de interventie hoger op de onderdelen passnauwkeurigheid, ball controle en kijkgedrag, dan de de groep die enkel de eerste en laatste week trainde.

Voor alle partijen heeft het interessante resultaten opgeleverd. Voor ICHIEVE is onderzoek een belangrijk aspect omdat we op deze manier beter kunnen helpen bij het ontwikkelen van jeugdspelers in combinatie met het gebruik van onze innovaties. ICHIEVE is FC Groningen en de Rijksuniversiteit zeer dankbaar voor deze samenwerking.

13 views0 comments
bottom of page